Čítajme si 2017

31.5.2017 

čítajme si 2017 plagát.png

Linka detskej istoty pri SV UNICEF už po desiaty krát organizuje čitateľský maratón „Čítajme si...“ Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, opäť spojila svoje sily s OC Aupark Žilina. V priestoroch obchodného centra vznikne priestor, kde sa deti budú striedať v hlasnom čítaní. Jubilejný desiaty ročník sa uskutoční dňa 31. mája 2017 a čítať budeme od 9:00 do 15:00 h.

 „Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie literatúry, ktoré v posledných rokoch vytláčajú moderné technológie. Čítanie poskytuje deťom možnosť zmysluplne využiť chvíle voľna, podporuje ich predstavivosť a rozvíja schopnosti empatie,“ povedala Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline. Doplnila, že čítanie kníh rozvíja slovnú zásobu, a preto je významné najmä pre detského čitateľa.  

Čitateľský maratón je zároveň snahou o pokorenie čitateľského rekordu. Minulý rok sa do akcie zapojilo až 40 954 detí na celom Slovensku. Krajská knižnica v Žiline prilákala do OC Aupark až 219 malých čitateľov. Deti v čítaní podporujú viaceré známe osobnosti, v Žiline to budú tento rok herci Bábkového divadla Žilina. Čítať si budeme z kníh Marty Hlušíkovej Až raz budem kapitánomAnnabelka sa smeje dvojhlasne.

Príďte podporiť snahu detí 31. mája 2017 do OC Aupark Žilina v čase medzi 9:00 a 15:00 h.