Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Pravidlá súťaže na Facebook-u

PODMIENKY SÚŤAŽÍ NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE AUPARK ŽILINA

- Súťaž o balíčky vianočných ozdôb Okrasa Čadca

1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s. so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2.    Súťaž prebieha v termíne od 23.11.2021  do 30.11.2021.

3.    Výhrou v súťaži je 11 sád vianočných ozdôb Okrasa Čadca. Výherca si bude môcť vybrať jednu zo sád, ktoré budú v čase vyzdvihnutia výhry ešte k dispozícii na správe centra, tzn. zo sád, ktoré si ešte nevyzdvihli ďalší výhercovia pred ním. 

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v bode 3. Za týchto súťažných podmienok:

5.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 30.11.2021 

6.    Súťaží sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Auparku Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 23.11.2021

7.    Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťaži, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

9.     Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na Správe centra Aupark Žilina, každý deň v čase od 8:00 – 17:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 20 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 20 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


- Súťaž o balíčky partnerov v rámci kampane Hriešne dobré nákupy
- Súťaž o 3 balíčky Bushman
- Súťaž o Kúzelné čítanie - Svet zvierat od ALBI
- Súťaž o balíčky Yves Rocher, Bio organic, Robel

1. Organizátorom súťaží je Aupark Žilina SC a.s. so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2.    Súťaže prebiehajú v termíne od 20.10.2021  do 24.10.2021 a od 27.10. do 2.11.2021

3.    Výhrou v súťažiach je:
- Darčekové balíčky od prevádzok zapojených do akcie Hriešne dobré nákupy Október 2021 s nasledovným obsahom: 
1. 3 x BALÍK č.1 : 1 pár ponožiek od značky FUSAKLE, poukážka na zľavu 30% v predajni CCC, Poukážka na 2+1 kávu zadarmo v Choco Arden
2. 4 x BALÍK č.2 : Náramok od Klenoty Trend, Darčeková karta DEICHMANN v hodnote 10 €, poukážka na 2+1 kávu zadarmo v Choco Arden
3. 3 x BALÍK č. 3 : Balíček kozmetiky MARIONAUD (rúž, bronzer, očné tiene, lak na nechty), poukážka na 2+1 kávu zadarmo v Choco Arden
4. 3 x BALÍK č. 4 : Darčeková poukážka OZETA v hodnote 20€, p
oukážka na 2+1 kávu zadarmo v Choco Arden
5. 1 x BALÍK č. 5 : Darčeková poukážka MANIA v hodnote 30 €, poukážka na 2+1 kávu zadarmo v Choco Arden

- Súťaž o 3 balíčky Bushman:
Balík č.1 : Termoska AMMO v tvare brokového náboja
Balík č.2 : Termohrnček WOOD
Balík č.3 : Šatka MALI z recyklovateľného polyesteru

- Súťaž o Kúzelné čítanie - Svet zvierat od ALBI.

- Súťaž o balíčky Bio organic, Yves Rocher a Robel:
3 x Balík č.1 : Darčekový set kozmetiky značky Yves Rocher (micelárna voda, šampón, sprchový gél, balzam na pery)
3x Balík č. 2 : Poukážka na 50% zľavu v predajni ROBEL, Výber pochutín zo siete predajní Bio organic ( cukríky,  jablkové pyré, coconut chips, ovocná tyčinka,  nápoj z Bio mäty, slané karamelizované mandle, ryžový chlebíček v čokoláde)

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov, ktorí získajú jenu z výhier uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok. 

5.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 25.10.2021 a 2.11.2021

6.    Súťaží sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Auparku Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 20.10.2021 a 27.10.2021

7.    Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

9.     Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na Správe centra Aupark Žilina, každý deň v čase od 8:00 – 16:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

11. Zo súťaží sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaží si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaží nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

15. Účasťou v súťažiach súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.