Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Žiadosť o prenájom

V súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním tohto formulára udeľujem súhlas spoločnosti AUPARK Žilina SC a.s. , so sídlom: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 441 193, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4618/B. (ďalej "Spoločnosť") so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených vo formulári za účelom vybavenia mojej žiadosti uvedenej vo formulári a za účelom kontaktovania mojej osoby zo strany Spoločnosti. Súhlas udeľujem po dobu trvania účelu. Súhlas som oprávnený písomne odvolať v prípade, ak Spoločnosť bude konať v rozpore s udeleným súhlasom. Práva dotknutých osôb sú upravené v §20 zákona č. 428/2002 Z. z. Zároveň beriem na vedomie a súhlasím s tým, že odoslanie tohto formulára nepredstavuje pre Spoločnosť záväzok kladne vyhovieť žiadosti uvedenej vo formulári.

Prihláste sa na odber noviniek

Zadajte svoj e-mail a buďte neustále v obraze o akciách a novinkách